Posts in “Release”

Firefox 66 เงียบเสียงอัตโนมัติและล็อกอินเข้าเว็บได้ด้วย Windows Hello

Firefox 66 ถูกขัดเกลาให้เป็นมิตรกับผู้ใช … Continue reading

Firefox 63 ปรับธีมสว่างมืดให้อัตโนมัติและบล็อคคุกกี้ได้ฉลาดขึ้น

ในรุ่น 63 ด้านการจัดการคุกกี้ รุ่นนี้ได้ … Continue reading

Firefox 62 เพิ่มคุณสมบัติในการจัดการไซต์และความเป็นส่วนตัว

ในรุ่น 62 นี้เน้นหนักในเรื่องความง่ายในก … Continue reading