Posts by Chengings

วิธีเช็คว่าเว็บที่ตัวเองใช้เคยถูกแฮคแล้วหรือยังด้วย Firefox Monitor

Chengings

0

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่เรื่องควา … Continue reading

Firefox 63 ปรับธีมสว่างมืดให้อัตโนมัติและบล็อคคุกกี้ได้ฉลาดขึ้น

Chengings

0

ในรุ่น 63 ด้านการจัดการคุกกี้ รุ่นนี้ได้ … Continue reading

Firefox 62 เพิ่มคุณสมบัติในการจัดการไซต์และความเป็นส่วนตัว

Chengings

0

ในรุ่น 62 นี้เน้นหนักในเรื่องความง่ายในก … Continue reading