Posts from มีนาคม, 2013

เอายูอาร์แอลประหลาดๆ ในผลการค้นหาของกูเกิลออกจาก Firefox

Chengings

1

เคยไหมที่เวลาค้นเว็บใน google แล้วอยากคล … Continue reading

รู้เขารู้เรา! มาดูกันว่าส่วนขยายตัวไหนกินแรมมากน้อยเท่าไหร่กันดีกว่า

Chengings

0

อยากรู้ไหมว่าทำไม Firefox ใช้ไปแล้วอืด ๆ … Continue reading