หยุดชุดกฎหมาย “ความมั่นคงดิจิทัล”

#หยุดกมมั่นคงไซเบอร์ ความมั่นคงของใคร? ลงชื่อหยุดกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์

ความมั่นคงของใคร? ลงชื่อหยุดกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์

โดยส่วนตัวแล้วผมอยากให้ภาครัฐส่งเสริม “เศรษฐกิจดิจิทัล” มาก ๆ ทุกวันนี้เทคโนโลยีนั้นมีบทบาทที่สำคัญมาก ๆ ในโลกปัจจุบันและอนาคต

แต่ร่างกฎหมายล่าสุดนั้นกลับไม่ได้ส่งเสริมตัวกฎหมาย แต่กลับกลายเป็นกฎหมายเพื่อความมั่นคงของใคร ในร่างนั้นให้อำนาจของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้อำนาจนั้นมากจนเกินพอดี จนสามารถเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเอาไปกลั่นแกล้งใส่ร้ายคนอื่นได้ ซึ่งไม่ได้ส่งเสริม “เศรษฐกิจดิจิทัล” จริง ๆ กลับกลายเป็นขัดขวางการเจริญเติบโตเสียมากกว่า… เรามาแสดงพลังเงียบของเราเพื่อต้านกันครับ ไปลงชื่อกันได้ที่ หยุดชุดกฎหมาย “ความมั่นคงดิจิทัล”

No responses yet

Post a comment

ส่งความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.