Posts from 2018

Firefox 63 ปรับธีมสว่างมืดให้อัตโนมัติและบล็อคคุกกี้ได้ฉลาดขึ้น

Chengings

0

ในรุ่น 63 ด้านการจัดการคุกกี้ รุ่นนี้ได้ … Continue reading

Firefox 62 เพิ่มคุณสมบัติในการจัดการไซต์และความเป็นส่วนตัว

Chengings

0

ในรุ่น 62 นี้เน้นหนักในเรื่องความง่ายในก … Continue reading

Firefox 61 เรียกหน้าไวขึ้นและกลับมาเพิ่ม Opensearch ได้แล้ว

Chengings

0

Firefox 61 รอบนี้มีการปรับหลาย ๆ ส่วนทั้ … Continue reading

Firefox 59 รีดประสิทธิภาพในการโหลดและเพิ่มเครื่องมือการแต่งรูป

Chengings

0

เนื่องจากตอนที่ Firefox 58 ออกไม่มีเวลาว … Continue reading