Posts in “Release”

Firefox 62 เพิ่มคุณสมบัติในการจัดการไซต์และความเป็นส่วนตัว

ในรุ่น 62 นี้เน้นหนักในเรื่องความง่ายในก … Continue reading

Firefox 59 รีดประสิทธิภาพในการโหลดและเพิ่มเครื่องมือการแต่งรูป

เนื่องจากตอนที่ Firefox 58 ออกไม่มีเวลาว … Continue reading