Posts in “Release”

Firefox 65 รองรับ WebP เปลี่ยนภาษาได้ในตัว และเปิดใช้ AV1 บนวินโดวส์

Firefox 65 มีการอัปเดตใหญ่ๆ ค่อนข้างเยอะ … Continue reading

Firefox 63 ปรับธีมสว่างมืดให้อัตโนมัติและบล็อคคุกกี้ได้ฉลาดขึ้น

ในรุ่น 63 ด้านการจัดการคุกกี้ รุ่นนี้ได้ … Continue reading

Firefox 62 เพิ่มคุณสมบัติในการจัดการไซต์และความเป็นส่วนตัว

ในรุ่น 62 นี้เน้นหนักในเรื่องความง่ายในก … Continue reading

Firefox 59 รีดประสิทธิภาพในการโหลดและเพิ่มเครื่องมือการแต่งรูป

เนื่องจากตอนที่ Firefox 58 ออกไม่มีเวลาว … Continue reading